петък, 8 октомври 2010 г.

ГРАФИКЪТ В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Графиците в строителната индустрия са изминали доста път през последните години. За съжаление въпреки голямото разпространение на компютрите в днешно време, все още в нашата индустрия не се наблюдава прилагането на добри техники в правенето на графиците, ако въобще може да се говори за такива! А какво да кажем за тяхното правилно използване като мощно средство за управление на инвестиционния процес. Дори съществува мнение, че графиците все повече се използват за доказване на закъснения в спорове и че графиците, които се правят са с ниско качество. Последното твърдение се отнася не само за нашата страна, а се споделя също така от чужди инженери. За графиците, правени у нас, оставям на читателите сами да направят своята преценка.

Всички, които са работили с мен, знаят, че съм твърде запален по метода на критичния път и винаги казвам, че е много добър и трябва да се използва. Знаете ли, какво е казал Томас Алва Едисон: “Късмет е каквото се случи, когато възможността срещне планираното”.

За всеки проект има винаги твърде много неща, които трябва да се направят и винаги времето не стига. При това положение на кого му е нужна още една задача – да съставя подробен график. Дали се намирате в ранната фаза на развитие на проекта, когато наемате проектанти или се опитвате да придобиете терена за строителство, влезнали сте в трудните взаимоотношения с администрацията, отговорна за издаване на разрешение за строеж, или се борите с различните агенции и експлоатационни предприятия да съгласувате, дали провеждате тръжни процедури или се готвите да започнете строителството, на Вас Ви е нужен план и график, за да знаете продължителността на проекта. Съставянето на графика Ви кара да помислите за всички задачи, които трябва да се завършват, тяхната продължителност и логическите връзки между тях. В процеса на разработване на графика проектовият екип трябва да помисли какво е нужно да се направи, за да се проектира, изтъргува и построи проекта. Колко време ще е необходимо за тези задачи, както и за нужните прегледи на документацията от проектирането, получаването на разрешението за строеж, изместването на съществуващи проводи. Кога клиентът иска да бъде завършен проекта. Как ще бъдат планирани средствата и ресурсите. Точно този процес на съставяне на графика осигурява проектния екип с рамка, нужна за намиране на отговорите на горните въпроси.

По същия начин този процес кара изпълнителя да помисли как ще изпълни строителството, какви подготвителни работи трябва да извърши и т.н. Поднася на изпълнителя един по-пълен и структуриран процес на планиране, разглеждайки чертежите и мислейки за последователността на строителството. Но най-важното е, че това, което е в нечия глава, може да се покаже на хартия и да бъде разбрано, прегледано и критикувано от други.

Ако трябва да поговорим за развитието на графиците в исторически план, то всички сме учили, че се е започнало с линейни графици или така наречените Гант графики. А за съжаление тези години у нас се работеше само с такива графици, но както и да е. Какво ни показват тези линейни графици? Една груба идея как ще се развива проектът, без да ни показва какво е отношението на отделните задачи една към друга и нещо повече – не знаем каква е възможността да правим промени в последователността, без да изместим датата на завършване на проекта. Също така такъв график не може да ни покаже къде се намираме по време на изпълнението, а ако на някой му се е налагало да прави промени, може да обясни колко време му е отнело.

А сега, при наличието на компютри и сравнително евтини програми, можем да правим доста добри графици, използвайки метода на критичния път.
Нищо ново не казвам с това, че целта на метода на критичния път е точно да планира работите, показвайки тяхната продължителност и логическите взаимоотношения между тези работи. По този начин се създава една мрежа от работи, която отразява плана за работа в определен момент в определено време. Основният процес на този метод включва три компонента – съставянето на списъка с работи, определянето на тяхната продължителност във времето и определянето на логическата взаимовръзка между тях. Останалото е работа на програмата да направи съответните изчисления. Този процес завършва с определянето на критичния път (читателите знаят какво представлява той) и определянето на резерва (за отделните работи и целия), т.е времето, с което началото на една работа може да бъде отложено без това да повлияе на датата на завършване на проекта. Между другото всеки трябва да бъде внимателен по отношение на работи “близки до критичните работи”, особено тези, които са в рамките на една до три седмици разлика от продължителността на критичния път. Ако тези работи изостанат, те бързо се превръщат в критични и в много случаи удължават новия критичен път повече от първоначалния. Мисълта ми е, че трябва внимателно да се борави с резерва в отделните работи, за да не бъдем неприятно изненадани. Тук бих искал да задам въпроса кой между другото притежава този резерв (възложителя или клиента). Този въпрос ще го дискутираме в друга статия .

Съществуващите програми се справят с много големи графици и да представят доста реалистично истинската природа на проектирането и строителството. Тези програми могат много повече от това да показват критичния път и началните и крайните дати на работите. Могат да сортират работите, могат да показват резултатите по всевъзможен начин. Всеки, който работи с такива програми може да каже повече за техните възможности, затова не искам да се спирам на повече подробности.

За съжаление никой график не е перфектен и всеки, който прави и анализира графици трябва да е наясно, че процесът на съставяне на графици е като инженерството – включва в себе си технически умения и здрав разум и преценка. Продължителностите са приблизителни и винаги има повече от един начин да се завърши един проект. Да не забравяме, че и най-добрите инженери са хора и допускат грешки (между другото поради лошо планиране на един от сегашните си проекти допуснах доста досадна грешка – ще обсъдим друг път начина на съобщаване на неприятни новини на клиентите) като пропускат работи, слагат некоректна логическа връзка или невярна продължителност. Това е моментът, в който програмите могат да помогнат, като бързо позволяват преаранжиране на работите с цел подобряване на графика. А да не забравяме, че и условията в един проект се променят непрекъснато.

Както всички знаем, процесите на проектиране и строителството са много динамични и непрекъснато се променят. За жалост наблюденията ми са, че в момента, в който нещата започнат да се променят и страните по договора изоставят актуализирането на графика, той престава да бъде това, за което е бил предназначен. Ето защо в спесификациите към графика (за тях ще говорим в друга статия) трябва задължително да се запише кога, при какви условия и с каква честота графикът трябва да се актуализира. И едно друго условие е от изключителна важност при тези актуализации на графика – промените трябва да се дискутират от страните и да се документират (по-късно не се знае до какво ще доведат тези промени и какви искове могат да се повдигнат). Най-добре е графикът да се актуализира с наличната в момента информация и когато се събере липсващата, то тя да се допълни.

И още нещо, което мисля, че е удачно да се прави – всички промени да се слагат в графика и то в момента на случването им. По този начин той служи като дневник, в който се записват всички събития. Пробвайте и ще видите, че върши работа. Записвайте кога е била спирана дадена работа, с колко е закъсняло някое проектиране, доставката на някой материал.

В заключение. Да несъмнено е скъпо и трудоемко да се разработи и поддържа подробен график по метода на критичния път. Но също така мисля, че предимствата са много повече, защото първо се създава една доста реалистична и динамична картина на процеса, второ заостря се вниманието на страните там, където има проблеми, трето позволява на участниците в процеса да взимат по-обосновани решения и на последно място да се избягват искове, струващи много по отношение на проблеми, свързани с графика и то, когато проектът се завърши.

Защо съм толкова голям привърженик на графиците на база критичен път. През последните две години участвах на няколко арбитража и видях ефекта (както добър, така и лош) и последствията от добрия, лошия график, както и резултата от наличието на линеен график и наличието на график на база критичен път.

Няма коментари:

Публикуване на коментар